Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
04.05.2018 21.05.2018 Przebudowa i modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie Szczegóły
06.04.2018 23.04.2018 Przebudowa i modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie Szczegóły
06.03.2018 23.03.2018 Przebudowa i modernizacja Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie Szczegóły
10.11.2017 20.11.2017 Likwidacja barier transportowych – zakup pojazdu 9-osobowego dla Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Szczegóły
30.10.2017 09.11.2017 Likwidacja barier transportowych – zakup pojazdu 9-osobowego dla Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Szczegóły
18.07.2017 02.08.2017 Remont elewacji pałacu w Bąkowie – przetarg nieograniczony Szczegóły
14.07.2016 29.07.2016 Przetarg nieograniczony dot. zadania „Remont dachu pałacu w Bąkowie” – roboty budowlane Szczegóły
« »